NEEM CONTACT OP

HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

TIZ is een waardevol alternatief voor de Pensioen In Zicht cursus.

Als Havenbedrijf Rotterdam hebben we het TIZ programma mede mogen ontwikkelen. Als werkgever zagen we dat een toenemende groep bijna gepensioneerden nog graag door zouden willen blijven werken en van grote toegevoegde waarde kan zijn, maar vaak niet weet wat ze precies willen doen na pensionering. Doorwerken bij de huidige werkgever is veelal niet mogelijk, maar men wil vaak wel van toegevoegde waarde blijven voor de maatschappij. Met deze gedachte in het achterhoofd, hebben we daarom besloten om het TIZ programma samen met de Doorwerkgever te ontwikkelen.   

Tussen april en november 2019 heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met de Doorwerkgever een TIZ pilot gehouden in de regio Rotterdam. Deelnemende organisaties kwamen uit het Rotterdam Werkt netwerk. Meer dan 55 medewerkers hebben vrijwillig deelgenomen aan de TIZ pilot. De pilot heeft aangetoond dat medewerkers door TIZ al geruime tijd voor het pensioen inzicht krijgen in de thema’s die medewerkers bezighouden binnen en buiten de organisatie. Medewerkers waren erg enthousiast en gaven vooral aan dat ze de coaching gesprekken zeer nuttig vonden waardoor ze veel zelfinzicht hebben gekregen. Voor sommige medewerkers betekende dit letterlijk een verandering van de laatste werkfase door bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken bij het huidige bedrijf om een aantal dagen per week vrijwilligerswerk te gaan doen of om les te kunnen geven op een school wat ze altijd al zo graag wilden maar nooit hebben gedaan. Aan de andere kant vonden onderwijsinstellingen dit bijvoorbeeld weer heel fijn omdat die zaten te springen om ervaren personeel.

Na een succesvolle pilot periode, is TIZ commercieel uitgezet door de Doorwerkgever en hebben wij het programma met alle enthousiasme in ons bedrijf geïmplementeerd. Daarnaast is het fijn om met positieve spirits Annelous en Sjaak samen te werken om TIZ zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen binnen ons bedrijf. Deze positiviteit straalt ook af op onze medewerkers, waardoor zij vol goede moet, met veel enthousiasme en zelfkennis uit het TIZ programma komen.

Binnen het Havenbedrijf Rotterdam wordt het TIZ programma als een waardevol alternatief gezien voor PiZ omdat het medewerkers op weg naar het pensioen een half jaar lang voorbereidt op het met pensioen gaan en de tijd daarna. We bieden het TIZ programma aan als een cadeautje voor medewerkers die na pensionering graag persoonlijke invulling willen geven en/of van betekenis willen blijven in de samenleving. Daarnaast is TiZ van belang in het kader van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap, waarbij werkgevers de duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op weg naar en na pensionering bevorderen.

De deelnemer heeft een half jaar lang de mogelijkheid om maandelijks met de TiZ coach te sparren en vragen te stellen zodat de deelnemer niet alleen inzicht krijgt, maar dit ook om kan zetten naar actie. Wie wil dat nou niet? Ik zou zeggen tegen medewerkers: uitpakken dat cadeautje. En voor werkgevers: investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is ook in de laatste werkfase van groot belang; voor de medewerker zelf maar ook voor de hele maatschappij!

CASE ROTTERDAM WERKT

55 medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam, STC, Rotterdam The Haque Airport, Ahoy, Van Oord en Erasmus Universiteit volgden het TIZ-programma. 

TIZ De pilot

 

Heb je vragen over deze case

Contact ons

Duurzame inzetbaarheid staat bij veel bedrijven en organisaties hoog op de HR-agenda, zo ook bij Rotterdam Werkt. 55 medewerkers uit alle geledingen van Havenbedrijf Rotterdam, STC, Rotterdam The Haque Airport, Ahoy, Van Oord en Erasmus Universiteit volgden het TIZ-programma.

De deelnemers participeerden omdat zij...

 • meer inzicht in zichzelf wilden krijgen
 • wilden weten hoe ze zelf regie konden voeren over hun toekomst
 • wilden weten wat de mogelijkheden waren op weg naar en tijdens hun pensioen
 • met een onafhankelijke gesprekspartner out of the box wilden sparren

De geanonimiseerde resultaten gaven een duidelijk totaalbeeld van de levensfase waarin deze medewerkers zich bevinden en wat hun wensen en behoeften zijn.

 • 40% wil of gaat langer doorwerken na pensioen
 • 70% wil dat doen met de huidige vaardigheden bij deze werkgever of een andere opdrachtgever
 • 30% is op zoek naar andere werkzaamheden
 • 30% wil eerder stoppen, bijvoorbeeld vanwege privé omstandigheden
 • 30% wil stoppen op AOW-gerechtigde leeftijd
 • 60% kijkt uit naar pensioen
 • 90% heeft voldoende financieel inzicht
 • 30% geeft toe zich zorgen te maken over zijn inzetbaarheid tot aan pensioen
 • 80% is op de hoogte van de mogelijkheden van minder werken of anders werken (seniorenregelingen)
 • 50% daarvan weet hoe dit toe te passen en de gevolgen te overzien
 • 30% wil graag hulp bij het in contact komen met HR voor vragen over inzetbaarheid

De feedback op het TIZ-programma was zeer positief

 • 95% herkende zich in zijn profiel. De resterende 5% bleek tegen problemen m.b.t inzetbaarheid aan te lopen.
 • 90% vond het persoonlijk inzicht van waarde
 • 25% vond het life-changing
 • 100% vond het een prettig gesprek
 • 50% vond het een bevestiging van hun eigen visie op de toekomst
 • 40% vond het vernieuwende inzichten bieden
 • 40% heeft behoefte aan een vervolg op TIZ
 • 80% wil graag nog een keer contact vlak voor het moment van pensioen

Andere cases

NAAM VAN BEDRIJF

Titel case

 

Lees de case

NAAM VAN BEDRIJF

Titel case

 

Lees de case

NAAM VAN BEDRIJF

Titel case

 

Lees de case